Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt
Meny
Åpne søk

Takster etter 15. August 2022 klokka 10

Vegfinans E16 Kongsvingervegen

Takstgruppe 1

Takstgruppe 2

Bomstasjon Fullpris Med avtale Nullutslippskjøretøy med avtale Fullpris og avtale Nullutslippskjøretøy med avtale
E16 Åsum 38 30,40 15,20 62 0
Fv. 175 Åsum 19 15,20 7,60 31 0
Fv. 250 Fulu 19 15,20 7,60 31 0

Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg og personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys. 
For at biler over 3500 kg i kjøretøygruppe M1 skal få samme takst som biler under 3500 kg må man ha en gyldig AutoPASS-avtale.

Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg med unntak av personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys med gyldig avtale.

Nullutslippskjøretøy

Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 1 med gyldig brikke og avtale får 50 % rabatt av ordinær bompengetakst etter brikkerabatt. Nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2 med gyldig brikke og avtale får 100 % rabatt.

 

Takster før 15. August 2022 klokka 10

Vegfinans E16 Kongsvingervegen

Takstgruppe 1

Takstgruppe 2

Bomstasjon Fullpris Med avtale Nullutslippskjøretøy med avtale Fullpris og avtale Nullutslippskjøretøy med avtale
E16 Åsum 33 26,40 0 55 0
Fv. 175 Åsum 17 13,60 0 28 0
Fv. 250 Fulu 17 13,60 0 28 0

Oversikt over historisk takster kan du se her

 

Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Bompengeselskapet Vegfinans E16 Kongsvingervegen AS står for delfinansieringen av utbyggingen av E16 mellom Kongsvinger og Kløfta. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.
Miljøfyrtårn-sertifisert