Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt
Meny
Åpne søk

Takster

Vegfinans E16 Kongsvingervegen

Takstgruppe 1

Takstgruppe 2

  Fullpris Med avtale Fullpris og avtale
E16 Åsum 33 26,40 55
Fv. 175 Åsum 17 13,60 28
Fv. 250 Fulu 17 13,60 28

Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg og personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys. 
For at biler over 3500 kg i kjøretøygruppe M1 skal få samme takst som biler under 3500 kg må man ha en gyldig AutoPASS-avtale.

Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg med unntak av personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys med gyldig avtale.

Oversikt over historisk takster kan du se her

Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Bompengeselskapet Vegfinans E16 Kongsvingervegen AS står for delfinansieringen av utbyggingen av E16 mellom Kongsvinger og Kløfta. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.
Miljøfyrtårn-sertifisert