Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt
Meny
Åpne søk

Historiske takster

Nedenfor er en oversikt over tidligere takster ved bomstasjonene tilknyttet Vegfinans E16 Kongsvingervegen.

Takster fra 1. juni 2017 til og med 28. februar 2018

 

Takstgruppe 1

Taktsgruppe 2

  Fullpris Med avtale Fullpris og avtale
       
Slomarka-Kongsvinger      
E16 Åsum 37 29,60 61
Fv. 175 Åsum 18 14,40 30
Fv. 250 Fulu 18 14,40 30

Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg og personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys. 
For at biler over 3500 kg i kjøretøygruppe M1 skal få samme takst som biler under 3500 kg må man ha en gyldig AutoPASS-avtale.

Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg med unntak av personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys med gyldig avtale.

Takster fra 27. mars 2017 til 1. juni 2017

Innkrevingen ved Kløfta-Nybakk ble avviklet 27. mars 2017 klokka 10:00. Samme dag ble takstene i bomstasjonene fv. 175 Åsum og fv. 250 Fulu endret til halv takst av taksten på E16 Åsum.

 

Takstgruppe 1

Takstgruppe 2

  Fullpris Med avtale Fullpris Med avtale
         
Slomarka-Kongsvinger        
E16 Åsum 32,00 28,80 64,00 57,60
Fv. 175 Åsum 16,00 14,40 32,00 28,80
Fv. 250 Fulu 16,00 14,40 32,00 28,80

Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kilo. I tillegg kommer alle biler uavhengig av vekt i kjøretøykategorien "M1" i Autosys, det vil si de fleste campingbiler og enkelte store personbiler med totalvekt over 3500 kilo.
Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kilo med unntak av biler som registrert i kjøretøykategori "M1" i Autosys.

Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Bompengeselskapet Vegfinans E16 Kongsvingervegen AS står for delfinansieringen av utbyggingen av E16 mellom Kongsvinger og Kløfta. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.
Miljøfyrtårn-sertifisert