Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt
Meny
Åpne søk

Om E16 Kongsvingervegen

Bompengeselskapet Vegfinans E16 Kongsvingervegen AS står for delfinansieringen av utbyggingen av E16 mellom Kløfta og Kongsvinger. Det skjer i samråd med Statens vegvesen. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen, forvalter bompengemidlene og anvender dem etter avtale med staten.

Eierstruktur

Bompengeselskapet Vegfinans E16 Kongsvingervegen AS er heleid av Vegfinans AS som står for den daglige driften og administrasjonen av selskapet. Vegfinans AS er et aksjeselskap som er heleid av fylkeskommunene i Oppland, Hedmark, Akershus, Buskerud, Vestfold, Østfold og Telemark. Vegfinans ble opprettet som et selskap uten ervervsmessig formål.

Om vegprosjektet

Etter at Oslo Lufthavn Gardermoen åpnet i 1998 har E16 hatt sterk trafikkvekst og fått større betydning i det overordnede vegnettet. E16 er landets tredje viktigste vegforbindelse mot Sverige. Ny E16 skal erstatte den gamle, som i framtiden skal fungere som lokalveg.

Utbyggingsprosjektet omfatter strekningen Kløfta – Kongsvinger og er delt inn i følgende delstrekninger

  • Kløfta - Nybakk (Ferdigstilt, bompengeinnkreving avsluttet)
  • Nybakk - Slomarka (Reguleringsplan)
  • Slomarka - Kongsvinger (Ferdigstilt, bompengeinnkreving pågår)
Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Bompengeselskapet Vegfinans E16 Kongsvingervegen AS står for delfinansieringen av utbyggingen av E16 mellom Kongsvinger og Kløfta. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.
Miljøfyrtårn-sertifisert