Hopp til hovedinnhold

Krav om brikke fjernes for timesregel i bomringer

Fra og med 15. august fjernes krav om gyldig AutoPASS-avtale og brikke for å kun bli belastet for én passering per time, i prosjektene Bypakke Nedre Glomma og Bypakke Grenland.

Gjelder kun i bomringer

Den nye ordningen innebærer at det ikke lenger kreves gyldig avtale og brikke for å kun bli belastet for én passering i timen i bomringer, hvor timesregelen er på maksimalt 60 minutter.

Fra og med 15. august vil derfor alle som passerer flere ganger pr. time i prosjektene Bypakke Grenland eller Bypakke Nedre Glomma kun bli belastet for én passering i timen.

Timesregelen gjelder kun bomstasjonene i hvert enkelt bompengeprosjekt, og ikke på tvers av flere prosjekter.

For ytterligere rabatter og fritak er det fortsatt krav til gyldig avtale og brikke. Du kan finne et utstederselskap for å bestille AutoPASS-avtale her: https://www.autopass.no/bestill-brikke