Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt

Takster

Bomstasjonene på E16 mellom Slomarka og Kongsvinger er automatiske og har kun hvitt eller grønt lyssignal. Dersom du har AutoPASS-avtale vil du få grønt lyssignal når AutoPASS-brikken blir registrert. Hvitt lyssignal betyr at fakturaen har forfalt. Passerer du uten brikke, eller dersom AutoPASS-brikken ikke blir registrert, får du ikke lyssignal.

Takster fra 1. juni 2017

 

Takstgruppe 1

Taktsgruppe 2

  Fullpris Med avtale Fullpris og avtale
       
Slomarka-Kongsvinger      
E16 Åsum 37 29,60 61
Fv. 175 Åsum 18 14,40 30
Fv. 250 Fulu 18 14,40 30

Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kg og personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys med gyldig avtale.
Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kg med unntak av personbiler i kjøretøykategori M1 i Autosys med gyldig avtale.

Har du kjøretøy i takstgruppe 1 og gyldig AutoPASS-avtale får du automatisk 20 % rabatt. Det gis ingen rabatt for kjøretøy i takstgruppe 2 med gyldig AutoPASS-avtale.

Takster fra 27. mars 2017 til 1. juni 2017

Innkrevingen ved Kløfta-Nybakk ble avviklet 27. mars 2017 klokka 10:00. Samme dag ble takstene i bomstasjonene fv. 175 Åsum og fv. 250 Fulu endret til halv takst av taksten på E16 Åsum.

 

Takstgruppe 1

Takstgruppe 2

  Fullpris Med avtale Fullpris Med avtale
         
Slomarka-Kongsvinger        
E16 Åsum 32,00 28,80 64,00 57,60
Fv. 175 Åsum 16,00 14,40 32,00 28,80
Fv. 250 Fulu 16,00 14,40 32,00 28,80

Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kilo. I tillegg kommer alle biler uavhengig av vekt i kjøretøykategorien "M1" i Autosys, det vil si de fleste campingbiler og enkelte store personbiler med totalvekt over 3500 kilo.
Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kilo med unntak av biler som registrert i kjøretøykategori "M1" i Autosys.

Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Bompengeselskapet Vegfinans E16 Kongsvingervegen AS står for delfinansieringen av utbyggingen av E16 mellom Kongsvinger og Kløfta. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.